Mapa de La vila del sis

Et troves a:
Al Nord hi ha:
Al Sud hi ha:
Al Est hi ha:
Al Oest hi ha:

                 
                 
                 
                 
                 
                 
      X