Ajuda

La vila del sis


Objectiu

L'objectiu del joc és investigar el lloc on has vist aterrar una llum.


Mètode

Per a aconseguir el teu objectiu has d'agafar tot el que puguis, usar tot amb tot sempre que es pugui, entrar en tots els llocs que et sigui possible... recorda que tot el que facis està ben fet i que mai pots morir o fer una acció equivocada.
De vegades, mirar els objectes ajuda molt.


Sistema de joc

Per a manejar el joc has de triar l'acció que vols realitzar estrenyent clic en ella o escrivint-la. Després, si és necessari, donar clic damunt de l'objecte amb el vols realitzar l'acció (o escriure el seu nom).

Recorda que l'acció "USAR", a més d'amb un objecte, poden utilitzar-se amb dos alhora utilitzant la conjunció "AMB" ("USAR CLAU AMB PORTA")

L'acció "DONAR" sempre ha de tenir a dos objectes i la conjunció "A", de la forma "DONAR CARAMEL A PERSONA".

Finalment, donar-li al botó "OK" i esperar la resposta en la part superior de la pantalla.


Perdre's

Si bé existeix un mapa ja fet per al joc i que pots veure donant-li a l'opció "Veure mapa", para més diversió aconsellem no utilitzar-lo i seguir el següent mètode:

L'ideal per a no perdre's és agafar un paper en blanc i un llapis només començar el joc.

Dibuixa un recuadre que representa l'estada on et situas, i feix unes fletxes amb les sortides disponibles (tenint en compte la direcció: Nord, Sud...). Quan prenguis alguna d'aquestes sortides, dibuixa un recuadre que estigui conjugat amb la seva pertinent fletxa i que representi el lloc on has arribat.

A cada recuadre se li ha d'assignar un nom descriptiu, per a recordar quina estada és.

Recorda que podria cabre la posibildiad de descobrir noves sortides que abans no existien al realitzar segons quines accions.